CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE EXTRAORDINARI DE DATA 1/12/2022 – SESSIÓ 09/2022.

Sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament, a dur a terme a la sala de Plens de l’Ajuntament de Santa Oliva, el dijous 1 de desembre de 2022 a les 20.00 hores.

Informació addicional