CONVOCATÒRIA I BASES PER CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL D’EDUCADORS/ES LLAR D’INFANTS LES ORENETES

Borsa de treball d'educadors/es en règim laboral, mitjançant concurs-oposició.
El termini per presentar sol·licituds és de VINT DIES naturals, a partir del dia següent a la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

/=====================================/

S’ha aprovat les Bases que han de regir la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball per seleccionar en règim laboral educadors/es de la llar d’infants Les Orenetes de l'Ajuntament de Santa Oliva, mitjançant concurs-oposició.

El termini per presentar sol·licituds és de VINT DIES naturals, a partir del dia següent a la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

 

Veieu el document íntegre obrint els fitxer o les imatges adjuntes de la columna de l'esquerra.