Convocatoria i bases borsa de treball d'auxiliars administratius

El termini per presentar sol·licituds és de VINT DIES naturals, a partir del dia següent a la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

Convocatòria i bases que regeixen la constitució d'una borsa de treball de personal laboral d’auxiliars administratius, mitjançant concurs-oposició.