CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 28.09.2023 - SESSIÓ 08/2023.

A dur a terme el dia 28 de setembre de 2023 a les 20:00 hores, amb el següent ordre del dia.