Convocatòria de Ple 27 de desembre 2021

EXP. NÚM.: 2374/2021 CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DE DATA 27.12.2021, SESSIÓ 9/2021.