Convocatòria de consulta ciutadana en elaboració del pla estratègic de subvencions període 2023 i 2024

Aquest Ajuntament pretén aprovar el pla estratègic de subvencions pel període 2023 i 2024.
Mitjançant decret d’alcaldia de data 11 de juliol de 2022, l’Ajuntament va acordar la iniciació de l’expedient d’elaboració del pla estratègic de subvencions.

Informació addicional