Convocatòria anticipada 2022 subvencions autoocupació joves DONO o Garantia Juvenil

S'obre la convocatòria anticipada per a la concessió de subvencions per a l'any 2022 per afavorir l'autoocupació de joves en el marc del programa REACT-UE (ref. BDNS 598541).
El termini de presentació de sol·licituds: 10/12/2021 a 10/01/2022 15:00h.

s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la RESOLUCIÓ EMT/3621/2021, de 19 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a la concessió de subvencions per a l'any 2022 per afavorir l'autoocupació de joves en el marc del programa REACT-UE (ref. BDNS 598541).

 

El termini de presentació de sol·licituds  s’inicia el 10 de desembre de 2021 a les 9.00 hores i finalitza el 10 de gener de 2022 a les 15.00 hores.

Poden sol·licitar aquests ajuts els i les joves d’entre 18 i 29 anys, prèviament inscrits com a persona demandant d'ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya o al programa “Garantia Juvenil”, en situació d'”inscrit beneficiari” el dia anterior a la data d'inici de la seva activitat com a treballador o treballadora autònom, i  que s'hagin donat d'alta com a treballadors/ores autònoms des de l'1 d'octubre de 2020 fins a la data màxima de presentació de sol·licituds de subvenció. Cal haver iniciat l'activitat econòmica com a treballador o treballadora autònom abans de la presentació de la sol·licitud d'aquest ajut.

Actuacions subvencionables: Es considera subvencionable l'import de fins a 13.510,00 euros per a cada treballador/a autònom donat d'alta de manera ininterrompuda durant 12 mesos en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors autònoms, en els règims especials equivalents o en la mutualitat del col·legi professional corresponent. La quantia d'aquest import es pot minorar en cas que la baixa es produeixi un cop transcorreguts vuit mesos sencers des de la data d'inici de l'activitat i abans dels 12 mesos d'alta ininterrompuda com a treballador o treballadora autònom.

 

El formulari de sol·licitud, la preceptiva documentació annexa i la resta de tràmits associats al procediment, inclosa la justificació, s'han de presentar per mitjans electrònics, a través del portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat) o de l'apartat “Tràmits” de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat). Es pot tramitar la sol·licitud des d’aquest enllaç.