CONVOCATÒRIA AJUTS LLARS D’INFANTS. CURS 2019-20

ÀREA DE DRETS SOCIALS -Educació

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
Les sol·licituds es poden PRESENTAR A l'oficina del Registre General del CONSELL COMARCAL
del Baix Penedès, del 21 d’octubre al 8 de novembre de 2019
(plaça del Centre, 5, del Vendrell) en horari de 9 a 14 hores