CONVOCADES LES SUBVENCIONS EN ELS ÀMBITS CULTURAL I FESTIU, ESPORTIU I VEÏNAL DE SANTA OLIVA - 2019

ENTITATS, CULTURA, ESPORTS

Aprovada la convocatòria de subvencions en els àmbits cultural i festiu, esportiu i veïnal de l'ajuntament de Santa Oliva per a l’exercici 2019

 

Per acord de la Junta de govern local de 23 de maig de 2019, es va aprovar la convocatòria de subvencions en els àmbits cultural i festiu, esportiu i veïnal de l'ajuntament de Santa Oliva per a l’exercici 2019 en règim de concurrència competitiva que es detalla en el document adjunt.

 

Podeu consultar les bases que regulen la convocatòria en el document adjunt.

 

El termini de presentació de sol·licituds és de VINT DIES HÀBILS a comptar del dia següent a la publicació de l’anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.