CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

IGUALTAT

- HISTÈRIES UTERINES: DILLUNS 17 DE JUNY, 18h. AL MONESTIR

- TALLER D’AUTODEFENSA PER DONES
DIMARTS 18 DE JUNY de 17.00 a 20.00h.
DIJOUS 20 DE JUNY de 16.00 a 20.00h.
AL MONESTIR: