Consulta prèvia ciutadana del REGLAMENT DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA DE SANTA OLIVA

Assumpte: Convocatòria de consulta ciutadana en elaboració de reglament Expedient núm.: 113/2024
Aquest Ajuntament pretén aprovar el Reglament del servei municipal d’abastament d’aigua de Santa Oliva.