CONSULTA CIUTADANA ORDENANÇA MUNICIPAL DE RECOLLIDA DE RESIDUS

Es convoca consulta ciutadana sobre l'aprovació de l'ordenança municipal reguladora de la recollida de residus de Santa Oliva, d'acord amb la resolució adjunta.

 

La consulta ciutadana pretén recaptar l'opinió dels subjectes i de les organitzacions potencialment afectats per la futura ordenança, per un termini de QUINZE DIES NATURALS a comptar de la data de present publicació al portal web municipal.