Consulta ciutadana en el procés d'elaborar la memòria justificativa, el projecte d'establiment i de tarifes, i el reglament del servei municipal d’abastament domiciliari i depuració d’aigües

Entitat proponent: Ajuntament de Santa Oliva
Tipus de norma: Determinació de la forma de gestió d’un servei públic i aprovació del reglament del servei municipal d’abastament domiciliari i depuració d’aigües.

Informació addicional