Construcció de l'àrea d'emergència de residus al barri de Sant Jordi

Una millora molt esperada.

La Junta de Govern va aprovar l'adjudicació del contracte menor per a la construcció de l'àrea d'emergència de residus al barri de Sant Jordi per import de 34.414,08 €. Amb aquesta nova instal·lació, els veïns i veïnes del barri de Sant Jordi i Camí dels Molins disposaran d'una àrea d'emergència propera per poder dipositar els seus residus en cas de necessitat.