Concessió de llicències d'ús privatiu per a l'aprofitament agrícola de les parcel·les municipals

CONTRACTACIÓ PÚBLICA |

L'Ajuntament de Santa Oliva convoca la licitació de les llicències d'ús privatiu per a l'aprofitament agrícola de les parcel·les municipals.
Info al perfil de contractant:

 

Òrgan de contractació Ajuntament de Santa Oliva

Codi d'expedient:1781/2018

Tipus d'expedient:Ordinari

Tipus de contracte:Altra legislació sectorial

Subtipus de contracte:Autortizació demanial

Procediment de licitació:Obert

Compra d'innovació:No  

 PDF i XML

 

Dades del contracte

 Descripció de la prestació:
Per Resolució de la Junta de Govern Local data 20.12.2018, s'aprova l'expedient per a la concessió administrativa de llicències d'ús privatiu per a l'aprofitament agrícola de les parcel·les municipals per al conreu de l'olivera, garrofer i altres de secà, en règim de pública concurrència juntament amb els plecs de les clàusules administratives particulars que han de regir la concessió administrativa de llicències d'ús privatiu per a l'aprofitament agrícola de parcel·les de titularitat de l'Ajuntament de Santa Oliva, el qual va ésser exposat al públic segons anunci inserit al Butlletí Oficial de la Província de data 11.01.19 amb CVE 2019-00215, sense que s'hagin presentat al·legacions o suggeriments en aquest període en els termes que consten al certificat obrant a l'expedient, per la qual cosa, de conformitat amb allò previst a l'apartat segon de l'acord abans esmentat, aquestes han estat aprovades definitivament de manera automàtica.
Es procedeix a publicar un extracte dels Ples de clàusules administratives que regeixen la convocatòria.
Pressupost de licitació: 100,00 € sense IVA 100,00 € IVA inclòs (0,00%)
Durada del contracte: 3 anys
Àmbit geogràfic: Santa Oliva
Termini de presentació d'ofertes: 01/04/19 15:00 h
Valor estimat del contracte: 100,00 € sense IVA
Subhasta electrònica: No
Pròrroga: Sí
Informació complementària sobre la pròrroga:
Les llicències per a l'ús privatiu de l'aprofitament agrícola de les parcel·les municipals per al conreu de l'olivera, garrofer i altres de secà s'atorgaran inicialment per un període de 3 (tres) anys, prorrogables per resolució de l'òrgan de contractació per 2 (dos) anys més.

 

Dades de l'anunci

 Data de publicació: 04/03/19 14:00 h
Reserva social: No
Divisió en lots: No
Nombre de lots: No hi ha lots BOP:
Accés al BOP - 11/01/19
S'accepten variants: No
Garantia provisional:No
Centres especials d'ocupació: Sí

Informació addicional