Concessió d'una llicència d'ús privatiu del bar de la Plaça Europa - anualitat 2021

S’ha publicat l’anunci de licitació de la llicència d’ús privatiu del bar de la Plaça Europa, el termini de presentació d’ofertes finalitza el dia 03.06.2021 a les 23:59 hores a través del Sobre Digital.

/++++++++++++++++++++++++++++++++++++/

 

Mitjançant acord de Junta de govern local de data 13.05.2021 s'ha aprovat l'expedient per a licitació de la llicència d'ús privatiu del bar situat en l'immoble de titularitat municipal de la Plaça Europa, per a l'any 2021. La qual cosa es fa públic en el perfil del contractant als efectes de presentació d'ofertes, dins el termini indicat en el present anunci de licitació.

 

Accediu fen clik a l'imatge de sota