COMUNICAT EXPLOTACIÓ EQUIDS SANTA OLIVA

ÀREA DE SERVEIS GENERALS I MEDI AMBIENT

L'Ajuntament de Santa Oliva vol manifestar el seu malestar en relació a la
notícia que ha sortit publicada en premsa amb relació a l'explotació d'èquids
coneguda popularment com la "Yeguada Santa Oliva".
La coordinació entre les diferents administr ...