Comunicat de l'Ajuntament de Santa Oliva

L´Ajuntament de Santa Oliva exposa, per tal d’aclarir falsos rumors interessats sobre la retirada d’objectes que l’ADHSO (Associació per a la Difusió de la Història de Santa Oliva) té actualment dipositats al primer pis del Monestir de Santa Maria:

- L’Ajuntament vol informar a tota la ciutadania que les decisions preses han estat després de rebre un informe tècnic municipal que alerta de l’existència de corcs en diferents peces de fusta que l’ADHSO té dipositades a l’interior del Monestir. Aquest mateix informe, avala la necessitat de retirar aquests objectes afectats per tal de ser tractats i sobretot, per preservar l’espai i l’estructura i bigues de fusta del Monestir, que recordem, és un element arquitectònic catalogat d’interès nacional. A més, en una visita anterior a l’informe, arqueòlegs de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya ja van alertar d’aquests fets i de la necessitat de retirar els elements de fusta afectats per tal d’evitar que els corcs puguin afectar l’estructura del monestir.

- L'Ajuntament vol aclarir que, davant d’aquest fet objectiu, cal actuar per preservar el Monestir. Aquesta actuació municipal no va en contra de ningú ni de cap entitat. A la vegada, la Corporació Municipal vol desmentir falsos rumors que alguns han fet córrer per les xarxes socials, i per això fa públic el contingut de l’informe tècnic, que es va enviar a l’ADHSO.

Tal i com us exposem a continuació, l’informe tècnic no dona lloc a cap confusió:

“Assumpte: Actuació urgent per tèrmits al Monestir. Retirada de l’exposició per infecció Exp. 1963/2022.

El tècnic que subscriu, vist l’estat del mobiliari de la sala museu del Monestir on s’observa que estan infectats de tèrmits, proposa:

- Retirar de manera immediata tots els elements i mobles ubicats a la sala museu del edifici del Monestir, vist que estan infectats de tèrmits.

- Realitzar un tractament per a l'eliminació dels tèrmits. S’aconsella contactar amb un expert que proposi el tractament idoni, vist que el mobiliari és antic. 

- Comunicar a l’ajuntament que serà necessari vigilar els pròxims mesos que els tèrmits no s’hagin transmès a altres zones i afectin a altres elements de l’edifici. El que posa en coneixement d’aquest Ajuntament als efectes oportuns a data de la signatura. 

El Tècnic Municipal.”

- L’Ajuntament vol reiterar un cop més que sempre ha donat i donarà tot el suport possible a totes les entitats del poble i vol fer un reconeixement a la important tasca que desenvolupen totes elles. Però a la vegada, és l’obligació de la Corporació Municipal la de vetllar per la preservació del monestir, un espai catalogat d´interès nacional. 

- L’Ajuntament vol fer saber a tota la població que en cap cas es fa fora a ningú, i només es procedirà a la retirada dels elements de fusta afectats deixant la resta d’elements de ferro o altres materials.

Des de l’Ajuntament, demanem a tots i totes responsabilitat  i també comprensió pel trasllat d’alguns mobles i elements afectats pels corcs per tal de preservar un dels espais més importants del nostre estimat poble.

Informació addicional