Campanya recollida de taps de plàstic

ÀREA DE SERVEIS GENERALS I MEDI AMBIENT

Reutilitzarem els taps per fabricar bancs de plàstic reciclat per SANTA OLIVA