Bases reguladores per a la inscripció a la Fira de Nadal de Santa Oliva 2023.

En aquesta notícia trobareu les bases reguladores i el formulari de sol·licitud normalitzat que cal presentar correctament complimentat. Termini d'inscripció fins a l'1 de desembre.

Cal presentar la present sol·licitud per seu electrònica a: www.santaoliva.cat/seuelectronica/tràmitsigestions