BASE -Compte de Pagament Personalitzat

BASE -Gestió d'ingressos

Permet agrupar diferents tributs municipals en un compte comú i fragmentar el pagament en nou mensualitats sense interessos.
Els interessats de sol·licitar aquest servei, poden fer-ho fins al 31 de desembre a la web de BASE, www.base.cat, o en oficines.