BAN ELECCIONS GENERALS CONSULTA AL CENS

TERMINIS PER EXPOSICIÓ AL PÚBLIC DEL CENS ELECTORAL - VOT PER CORREU ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA DIA 14 /02/2021.