AQUAGYM A LA PISCINA

Abonaments a l'Ajuntament de 10h. a 13h.
Dimarts i diverndres de 10h. a 11h.
Del 20 de juliol al 19 d'agost
35€ al mes mínim 10 persones