Aprovació inicial modificació del servei municipal de la recollida i transport de residus sòlids

ÀREA DE SERVEIS GENERALS I MEDI AMBIENT> Medi ambient

El ple aprova inicialment la modificació del servei municipal de la recollida i transport de residus sòlids urbans, per ser prestat mitjançant un nou sistema de recollida porta a porta, i per ser gestionat de forma indirecta.