ANUNCI LLISTA PROVISIONAL ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS BORSA OFICIAL PRIMERA

ANUNCI APROVACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS EN CONVOCATÒRIA PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL D’OFICIAL DE PRIMERA DE LA BRIGADA MUNICIPAL.