ANUNCI DE LICITACIÓ OBRES D'INSTAL·LACIÓ D'UNA ESTACIÓ DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS

Ha sortit publicat l’anunci de licitació de les obres per a la instal·lació d'una estació de recàrrega semi-rapida per a vehicles elèctrics al municipi de Santa Oliva .

Ha sortit publicat l’anunci de licitació de les obres per a la instal·lació d'una estació de recàrrega semi-rapida per a vehicles elèctrics al municipi de Santa Oliva, mitjançant procediment obert.

L’enllaç de l’anunci de licitació es troba publicat al perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=117154440&lawType=

El termini de presentació d’ofertes finalitza el dilluns 13 de març de 2023 a les 23:59 hores.