ANUNCI DE LICITACIÓ: Llicència d'ús privatiu per a l'explotació del bar municipal situat a la Plaça Europa de Santa Oliva, anualitat 2024.

Entitat adjudicadora: Ajuntament de Santa Oliva
Expedient núm: 112/2024
Tramitació: Ordinària, mitjançant procediment obert simplificat.
Cànon d'explotació: 5.300 euros, exclòs d'IVA
Valor estimat del contracte: 5.300 euros, exclòs d'IVA