ANUNCI DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES DE REFORMA DE LA PISCINA MUNICIPAL - FASE 4.

El termini de presentació d’ofertes finalitza el dilluns 3 d’abril de 2023 a les 23:59 hores.

L’Ajuntament de Santa Oliva (Baix Penedès) ha aprovat l’expedient de licitació del contracte de les obres de reforma de la piscina municipal – fase 4, mitjançant procediment obert simplificat.

El termini màxim d’execució de les obres és de 2 mesos, a comptar des de la data de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig i inici de les obres.

Les obres s’iniciaran amb posterioritat a la temporada de piscina municipal (Estiu 2023), a partir del 12 de setembre de 2023 (clàusula 7a dels PCAP).

Per presentar la vostra oferta ho podeu fer a través de l’enllaç de l’anunci de licitació, que és el següent: https://contractaciopublica.cat/ca/detall-publicacio/200012431

El termini de presentació d’ofertes finalitza el dilluns 3 d’abril de 2023 a les 23:59 hores.

Per qualsevol consulta podeu adreçar-vos al correu urbanisme@santaoliva.cat o bé aj.santaoliva@santaoliva.cat , o bé trucant al 977747329.