ANUNCI DE LICITACIÓ D'UNA LLICÈNCIA DE BAR UBICAT A LA PLAÇA EUROPA _ 2023

Ha sortit publicat l’anunci de licitació de la llicència d'ús privatiu del bar de la Plaça Europa - anualitat 2023, mitjançant procediment obert.

Ha sortit publicat l’anunci de licitació de la llicència d'ús privatiu del bar de la Plaça Europa - anualitat 2023, mitjançant procediment obert.

 

L’enllaç de l’anunci de licitació, es troba publicat al perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/santaoliva

 

El termini de presentació d’ofertes finalitza el dilluns 6 de març de 2023 a les 23:59 hores.