ANUNCI DE LICITACIÓ CONTRACTE DE SERVEIS D'ELIMINACIÓ D'HERBES

El termini de presentació d’ofertes finalitza el dilluns 07 de març de 2023 a les 23:59 hores.

Ha sortit publicat l’anunci de licitació del contracte de serveis de neteja, retirada i tractament d'herbicida per a l'eliminació d'herbes de la via pública, mitjançant procediment obert simplificat.

L’enllaç de l’anunci de licitació es troba publicat al perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=117174609&lawType=

El termini de presentació d’ofertes finalitza el dilluns 07 de març de 2023 a les 23:59 hores.