ANUNCI CONVOCATÒRIA CONSULTA CIUTADANA ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA DELS SERVEIS DE CEMENTIRI

Mitjançant acord de la Junta de govern local de data 11.03.2021 s’ha aprovat la convocatòria de consulta ciutadana per a l’elaboració de l'Ordenança reguladora de la taxa dels serveis de cementiri municipal de Santa Oliva,a través del portal web municipal

 

Mitjançant acord de la Junta de govern local de data 11.03.2021, s’ha aprovat la convocatòria de consulta ciutadana per a l’elaboració de l'Ordenança reguladora de la taxa dels serveis de cementiri municipal de Santa Oliva, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local, a través del portal web municipal.


La consulta ciutadana pretén recollir l'opinió dels subjectes i de les organitzacions potencialment afectats per la futura ordenança, per un termini de QUINZE DIES NATURALS a comptar de la data de present publicació al portal web municipal.