ANUNCI APROVACIÓ LLISTA DEFINITIVA ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS BORSA PEÓ

ANUNCI APROVACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS I EXCLOSOS EN CONVOCATÒRIA PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL DE PEONS DE BRIGADA
Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball