AMPLIACIÓ DE TERMINI Convocatoria de 3 PLACES DE TREBALL

10/09/2018

Ja estan convocades 3 places destinades a 'joves en pràctiques menors de 30 anys, per una durada de 6 mesos de treball:

 

2.9.- EXP. NÚM.: 1799/18 APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA DE PROCÉS DE SELECCIÓ. AMPLIACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS.

.- Aprovació de la modificació de la base quarta de les bases reguladores que regiran el procés de selecció en els termes d’ampliació del termini de presentació d’instàncies amb termini de finalització del dijous 11 d’octubre de 2018 a les 14:00 hores.

 

- 1 TÈCNIC/A ÀREA D'ARQUITECTURA I ENGINYERIA MUNICIPAL. Titulacions mínimes exigides: Graus universitaris en arquitectura, arquitectura tècnica, o enginyeries, i Cicles formatius de grau superior en àrea d'arquitectura i edificació.

- 1 TÈCNIC/A DINAMITZADOR JUVENIL I D'OCUPACIÓ. Titulacions mínimes exigides: Graus universitaris en Relacions Laborals, Treball Social, Educació Social, i Cicles formatius de grau superior de l'àrea de serveis socioculturals i a la comunitat.

- 1 OPERARI/A DE MANTENIMENT D’ESPAIS PÚBLICS, PARCS I JARDINS MUNICIPALS. Titulació mínima exigida: Cicles formatius de grau mitjà i de grau superior en l'àrea agrària.

La provisió de les places quedarà condicionada a la concessió de l'ajut del SOC, en aquest cas la incorporació al lloc de treball dels proposats a contractar serà el 31 d’octubre de 2018."

 

Informació addicional