ALFABETITZACIÓ D'ADULTS

ÀREA D'ACTIVITATS I PROMOCIÓ CULTURAL

Centre Cívic Les Pedreres
Dimarts de 16h a 18h
977.666.423