Ajuts per pagar el lloguer

Dirigida a famílies amb dificultats econòmiques sobrevingudes per la COVID-19
Són ajuts directes per pagar un màxim de 6 mensualitats de lloguer, des d’abril a setembre.

 18:45
ma oberta amb unes claus

La Generalitat de Catalunya ha convocat una línia d’ajuts al lloguer de 14,5 milions d’euros dirigida a famílies amb dificultats provocades per la COVID-19.

Per accedir a aquests ajuts cal que la persona sol·licitant sigui titular d'un contracte de lloguer, que l’habitatge constitueixi el seu domicili habitual i que, a causa de la COVID-19, es trobi en una situació sobrevinguda de vulnerabilitat econòmica que pugui acreditar (ERTO, pèrdua d'ingressos...)

L’ajut que es concedirà serà directe i s’haurà de destinar o bé a pagar la quota mensual del lloguer o bé a cancel·lar els microcrèdits que la família hagi demanat a l’Institut de Crèdit Oficial (ICO).

Ajuts finalistes per atendre necessitats temporals

L’ajut es pot concedir per un màxim de 6 mensualitats de la renda de lloguer, des d’abril a setembre de l’any 2020, i per un import màxim mensual que varia segons la ubicació de l’habitatge.

Així, a Barcelona ciutat i la seva demarcació és de 750 euros; de 500 euros a les demarcacions de Girona i Tarragona, de 450 euros per a la demarcació de Lleida, i de 350 euros per a les Terres de l’Ebre.

Es concediran per ordre d’entrada de les sol·licituds al registre corresponent, quan aquestes vagin acompanyades de la documentació completa, fins a exhaurir el pressupost.

Presentació telemàtica i atenció telefònica

Les persones interessades poden sol·licitar l’ajut fins el 30 de setembre de 2020 preferentment a través de mitjans electrònics i consultar tota la informació sobre aquest ajut al web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

També s’ha posat en funcionament un número d’atenció telefònica específic (900 922 841) per atendre les persones interessades en optar aquest ajut i assessorar-les. L’atenció telefònica serà de 9 a 14 hores.