AJUTS AL TRANSPORT ESCOLAR 2020-2021

ÀREA DE DRETS SOCIALS> Educació

El termini de presentació de sol·licituds serà QUINZE DIES NATURALS a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al taulell d’anuncis municipal (06/11/2020).
ANUNCI CONVOCATÒRIA DELS AJUTS AL TRANSPORT ESCOLAR ESCOLA LA PARELLADA.