AJUTS A L’ESCOLARITZACIÓ DE 0 A 3 ANYS ESCOLA BRESSOL LES ORENETES DE SANTA OLIVA CURS 2020/2021

ANUNCI
Expedient: 2206/2019
ORDENANÇA REGULADORA DE LES BASES GENERALS PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS A L’ESCOLARITZACIÓ DE 0 A 3 ANYS DE L’ESCOLA BRESSOL
CAPITOL I .- DISPOSICIONS GENERALS
CAPITOL II.- REQUISITS I CONDICION
CAPITOL III.- PROCEDIMENT