Afectacions en el subministrament d'aigua potable

Treballs de manteniment, neteja i desinfecció al dipòsit de l'Albornar poden pproduïr afectacions en el servei de subministrament d'aigua al abonats del Polígon.

Us informem que el proper dijous 1 de Desembre de 8:30 a 16:00 hores, procedirem a realitzar el buidatge, neteja i desinfecció del dipòsit d'emmagatzematge d'aigua de l’Albornar (Santa Oliva), segons la planificació acordada amb Departament de Salut Pública de la Generalitat. Aquestes maniobres produiran afectació al servei d’aigua dels abonats del polígon, donat que no existeix alternativa de subministrament. Aquest matí han quedat penjats els cartells informatius i s’han avisat personalment totes les empreses afectades del PI l’Albornar.

 

  • La neteja i desinfecció es realitzarà seguint els protocols del sistema de gestió integrat de CASSA,  segons la instrucció tècnica de procediment de distribució d’aigua QMSI-17 Neteja i desinfecció de dipòsits d’aigua, amb la complementació del check-list de la instrucció tècnica.

 

  • Aprofitant el buidatge, és realitzarà la Inspecció Tècnica de Dipòsits ITD,  es una revisió periòdica que porta a terme una empresa externa qualificada, amb l’objectiu d’avaluar l’estat de conservació dels dipòsits i dels elements que el composen, es determinaran els aspectes estructurals on serà necessari intervenir o realitzar un seguiment i es marcarà un calendari de revisions.