Adquisició de desbrossadora

ÀREA DE SERVEIS GENERALS I MEDI AMBIENT> Medi ambient

L'Ajuntament ha adquirit una desbrossadora hidroestàtica per import de 11.736,83€ pels treballs de manteniment de parcs, jardins i zones verdes municipals amb un rendiment aproximat de treball de 7.000 metres quadrats per hora.

Amb aquesta adquisició esperem solucionar part de la problemàtica d'herbes que tenim al municipi.