Adjudicació del contracte de millores de l'edifici del Cau de l'Òliba

La Junta de Govern ha adjudicat el contracte d'obres de diverses reparacions de l'edifici del Cau de l'Òliba per import de 18.029 €.

Aquesta actuació consistirà principalment en la realització de reparacions interiors i exteriors així com el repintat de tot l'espai per tal de posar-ho a punt abans de tornar-ho a obrir.