Adequació de l'estació de bombament d'aigües residuals (EBAR) del polígon de l'Albornar.

El cost total de l'obra ascendeix a 193.423,68 €.

La Junta de Govern de dijous passat va aprovar l'adjudicació de l'obra d'adequació de l'estació de bombament d'aigües residuals (EBAR) del polígon de l'Albornar. El cost total de l'obra ascendeix a 193.423,68 €. Aquesta inversió permetrà millorar el grup de bombament i automatitzar l'estació de bombament per a un millor manteniment i control, entre d'altres.