Actuacions urgents a l'enllumenat del nucli Sant Jordi

SERVEIS

Arranjament d’avaria greu de l’enllumenat al nucli de Sant Jordi.
S'informa al veïnat que alguns fanals del c/Llessamí i c/Clavell, quedaran temporalment fora de servei.
S’efectuen actuacions d'aixecament de vorera i substitució de cablejat.

Realitzat l’estudi, per l’arranjament d’una avaria greu, de l’enllumenat al nucli de Sant Jordi, us comuniquem que alguns fanals dels c/Llessamí i del c/Clavell, quedaran temporalment fora de servei, mentrestant  s’efectuen les actuacions establertes (aixecament de vorera i substitució de cablejat).