ABOCAMENTS INCONTROLATS ALS CORRALETS

MEDI AMBIENT

S'han produit nombrosos abocaments incontrolats als corralets de recollida de restes vegetals.

Tornem a lamentar i denunciar les conductes incíviques que es produeixen al nostre municipi, aquesta vegada per nombrosos abocaments incontrolats que es van produir als "corralets" de recollida de restes vegetals, i que han suposat un elevat cost per l’Ajuntament no previst en el contracte de servei vigent, i que ascendeixen a 12.269,63 euros.

Les conductes incíviques ens costen molts diners, emplacem el veïnat a donar avís i comunicar-les.

Per tal de millorar el servei, l’Ajuntament ha aprovat per acord de la junta de govern de 07.03.2019 la modificació del contracte de servei de recollida de restes vegetals, procedint a la retirada de tots els contenidors situats a la via pública i anul·lant els corralets. El nou servei de recollida es prestarà mitjançant el sistema de bosses “big bags”, que podran sol·licitar els veïns i veïnes que siguin tributaris del padró de la taxa de podes, en el moment que s'anuncïi l'inici d'aquest servei.

Els veïns que no es trobin inscrits al padró de la taxa de podes, hauran de sol·licitar l’alta al padró i liquidar la taxa per import de 18,85€ a l'àrea de rendes de les oficines municipals (anunci BOPT de 14.12.2017 número de butlletí 239).