23/03/2020 DECRET D’ALCALDIA: MESURES EXCEPCIONALS EN RELACIÓ A LA PREVENCIÓ DEL CORONAViRUS

23/03/2020
ALCALDIA

Adopció urgent de mesures excepcionals i de caràcter temporal amb la finalitat de reduir el risc d’exposició i transmissió del virus, tot seguint les recomanacions marcades pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma.

Coronavirus SARS-CoV-2. Informació per a la ciutadania

Quins són els factors de risc del coronavirus SARS-CoV-2?

Com afecta el coronavirus a la gent gran

Manual dels bons nets - Iniciatives pròpies del bons nets

Manual dels bons nets - Truca als avis i explica'ls com evitar la COVID-19