Les Rutes d'Ecoturisme


L'Àrea d'Ecoturisme presenta diverses rutes que permeten conèixer elements d'interès del terme de Santa Oliva diferenciats sota tres temàtiques diferents: l'aigua, el secà i la pau. Tot passejant podem trobar elements relacionats amb la cultura de l'aigua, com ara les sínies, basses, barrancs o formacions vegetals pròpies d'ambients humits; elements relacionats amb la cultura de la pau, que donen a conèixer diversos elements d'interès del territori que fan de testimonis dels moments viscuts durant la Guerra Civil; o elements relacionats amb la cultura del secà, com els marges i barraques de pedra seca i el mosaic agroforestal mediterrani, caracteritzat per vinyes, camps d'oliveres, garroferars i boscos-illa que es troben entre els conreus.