El monestir


ORÍGENS

“El Priorat de Santa Maria data del segle XII. L’any 1158 el bisbe de Barcelona va cedir l’església de Santa Maria, que ja existia des de temps antics, al cenobi de Sant Cugat perquè hi fundés un monestir benedictí.

Està documentat que aquest Priorat ja funcionava el 1170 amb una petita comunitat de monjos dirigida per un prior que depenia directament de Sant Cugat del Vallès...”

Al marge d’aquesta ressenya extreta d’un estudi històric, les restes romanes, trobades en el subsòl durant l’excavació arqueològica que es va fer abans de procedir a la recuperació i consolidació del Monestir, delaten que els orígens del conjunt arquitectònic són molt reculats en el temps.

Al llarg de la història l’edifici del Monestir ha anat evolucionant, tal com ho demostren les empremtes que han deixant les diferents etapes constructives. Aquestes s’han volgut conservar com a testimonis de cada època. Al marge dels usos ancestrals, les dependències del Monestir (anomenat popularment “La Rectoria”) també van ser utilitzades al segle XX com a seu del primer jardí d’infants rural creat a Catalunya -sota els auspicis de la pedagoga Marta Mata-, com a escola d’educació primària i també com a biblioteca i espai lúdic sota l’impuls d’un dinamitzador social de referència, mossèn Josep M. Mas.


RECUPERACIÓ I CONSOLIDACIÓ

Iniciades el 2003, l’any 2009 van finalitzar les obres de rehabilitació de l’edifici i de remodelació urbanística de tot el seu entorn.

El Monestir recuperat vol ser un referent a la comarca. Les restes arqueològiques del subsòl es poden admirar gràcies a un paviment de vidre i el conjunt monumental llueix ara amb tota la seva esplendor.

El nou equipament del Monestir (RECTORIA 2.0) vol ser un centre d’experimentació i d’innovació; un marc carregat d’història que aixoplugui iniciatives culturals, comercials i empresarials fonamentades transversalment en la tradició i les noves tecnologies.