INFORMACIÓ CALENDARI FISCAL 2022

11/02/2022
Comunicació

L'Ajuntament us informa del calendari fiscal de cobrament de tributs municipals per l’any 2022 a Santa Oliva, la qual cosa es fa públic per al coneixement de tothom.

#AjuntamentSantaoliva #SantaOliva #CaldendariFiscal2022

Informació addicional