CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI 19/12/2019 - 20:00 hores

ALCALDIA

“DECRET CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI DE DATA 19/12/2019 SESSIÓ 12/2019 (EXP. NÚM.: 1932/2019).
Consulteu els punts inclosos en l'ordre del dia: