CONVOCATÒRIA DEL PLE DE CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE DATA 15/06/2019

15/06/2019
ALCALDIA

Ple de Constitució de l’Ajuntament de Santa Oliva dissabte 15 de juny de 2019 a les 12:00 hores, a la Sala de Sessions, en primera convocatòria i dos dies després a la mateixa hora en segona convocatòria, cas de no existir el quòrum exigit en la primera.

ALCALDIA | Convocada sessió extraordinària del Ple de constitució de l'Ajuntament el dissabte 15 de juny a les 12:00 hores, a la seu consistorial, amb el següent ordre del dia: