Contra la violència masclista

900 900 120 Atenció 24h.
Telèfon gratuït i confidencial.